Co jsou cookies?

Co jsou cookies?


Soubory cookie se podle příslušných právních předpisů rozumí malé textové soubory, které uživatelem navštívené internetové stránky odesílají do jeho koncového zařízení (obvykle do prohlížeče), kde jsou ukládány a následně odesílány zpět na příslušné internetové stránky, když je daný uživatel následně navštíví znovu. Při prohlížení webových stránek mohou být do koncového zařízení uživatele odeslány soubory cookie i jinými webovými servery či stránkami (tzv. cookies třetích osob), které obsahují některé z prvků (např. obrázky, mapy, zvukový záznam, konkrétní odkazy na stránky na jiných doménách) zobrazených na internetové stránce, kterou si uživatel v daném okamžiku prohlíží. Soubory cookie se využívají pro nejrůznější účely: autentizace, monitorování relací, shromažďování informací o konkrétních konfiguračních nastaveních týkajících se uživatelů, kteří navštěvují server, atd. Upozorňujeme, že dle Směrnice 2009/136/ES je nutný předchozí informovaný souhlas uživatelů, aby bylo možné na jejich koncových zařízeních uložit soubory cookie používané pro jiné než výlučně technické účely. Existují dvě rozšířené kategorie souborů cookie: „technické“ cookies a „profilové“ cookies:


a. Technické soubory cookie.


Technické soubory cookie jsou ty, které se používají pouze pro „přenos komunikace prostřednictvím elektronické komunikační sítě, nebo v rozsahu nutně nezbytném pro to, aby poskytovatel informační služby výslovně vyžadované účastníkem nebo uživatelem mohl tuto službu poskytnout“. Pro žádné jiné účely se nevyužívají a obvykle je instaluje přímo vlastník nebo správce dané internetové stránky. Dále se mohou dělit na navigační či relační soubory cookie, které umožňují řádné prohlížení nebo užívání internetových stránek (umožňují např. realizaci online nákupů nebo autentizaci pro vstup do soukromých sekcí); analytické soubory cookie, které se podobají technickým souborům cookie a používá je přímo provozovatel stránek ke shromažďování souhrnných údajů o počtu uživatelů a o způsobu, jakým stránku využívají; funkční soubory cookie, které uživatelům umožňují procházení internetových stránek na základě řady zvolených kritérií (např. jazyka nebo vybraného zboží k nákupu) tak, aby bylo možné neustále zlepšovat služby poskytované uživatelům. Ukládání těchto souborů cookie nevyžaduje předchozí souhlas uživatelů, zatímco povinnost informovat platí i zde.


b. Profilové soubory cookie.


Účelem profilových souborů cookie je vytvářet profily uživatelů. Jsou používány pro účely zasílání reklamních sdělení odpovídajících preferencím uživatelů, pokud jde o jimi navštěvované stránky. Vzhledem k mimořádně invazivní povaze těchto souborů a dopadům, které mohou mít na soukromí uživatele, stanovila evropská legislativa požadavek, aby byli uživatelé o používání souborů cookie náležitě informováni a aby udělili souhlas s jejich používáním. Evropská legislativa v souvislosti s těmito soubory cookie stanoví, že „ukládání informací na koncovém zařízení smluvního partnera nebo uživatele, nebo případně přístup k informacím tamtéž již uloženým, jsou přípustné pouze za podmínky, že smluvní partner nebo uživatel k tomu poskytl souhlas poté, co byl informován zjednodušeným postupem (To je ta otravná lišta která se poslední dobou vyskytuje na většině webů).

 
Lze zakázat používání souborů cookie?


Nejrozšířenější prohlížeče umožňují blokování výhradně souborů cookie třetích osob s tím, že akceptují pouze ty, které pocházejí přímo z dané internetové stránky. Některé společnosti generující soubory cookie na internetových stránkách třetích osob mimoto nabízejí možnost jednoduše a okamžitě zrušit používání jejich vlastních souborů cookie, a to i v případě, že jsou anonymní; to jinými slovy znamená, že nedochází k zaznamenávání identifikačních osobních údajů (např. IP adresy). Většina webových prohlížečů je původně nastavena tak, že soubory cookie přijímají automaticky. Uživatelé mohou toto nastavení upravovat tak, aby byly soubory cookie blokovány, nebo aby byli upozorněni v případě, že jsou soubory cookie do jejich počítače ukládány.


Uživatel, který si nepřeje, aby jeho počítač přijímal a ukládal soubory cookie, může upravit bezpečnostní nastavení svého prohlížeče (Internet Explorer, Google Chrome, Safari atd.).
Více informací o souborech cookie a o tom, jak spravovat nebo zakázat používání souborů cookie třetích osob nebo soubory cookie určené pro marketingové/retargetingové účely, naleznete na www.youronlinechoices.com.