Ceníky služeb netbox pro domácnosti

NázevDatum
Ceník netbox pro domácnosti31. 5. 2017PDF
Ceník netbox telefon1. 10. 2017PDF
Ceník netbox mobil15. 5. 2017PDF

Ceníky služeb netbox pro firmy

NázevDatum
Ceník netbox služeb pro firmy1. 3. 2017PDF

Ceníky služeb netbox pro partnery

NázevDatum
Ceník vytyčení podzemního vedení telekomunikačních sítí30. 6. 2016PDF

Ceníky obchodních partnerů

NázevDatum
Ceník DialTelecom1. 7. 2017PDF

Smlouvy

NázevDatum
Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací1. 4. 2016PDF
Smlouva o výpůjčce1. 4. 2016PDF
Smlouva o nájmu movité věci1. 4. 2016PDF
Plná moc - výměna set-top boxu1. 7. 2016PDF

Obchodní podmínky

NázevDatum
Obchodní podmínky EU roaming15. 5. 2017PDF
Všeobecné obchodní podmínky1. 10. 2017PDF
Zásady zpracování osobních údajů1. 10. 2017PDF
Podmínky věrnostního programu1. 10. 2017PDF
Terms and Conditions of netbox1. 5. 2016PDF
Technické parametry služeb1. 10. 2017PDF

Reklamace a reklamační řád

NázevDatum
Reklamační řád1. 7. 2016PDF
Formulář reklamace služby30. 6. 2016PDF
Formulář reklamace zboží30. 6. 2016PDF

Výpověď a odstoupení od smlouvy

NázevDatum
Výpověď smlouvy - domácnosti1. 10. 2017PDF
Výpověď smlouvy - firmy1. 10. 2017PDF
Formulář odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem
nebo mimo obchodní prostory
30. 6. 2016PDF

Zákonná oznámení

NázevDatum
Typy rozhraní pro připojení přístrojů veřejné komunikační sítě
SMART Comp, a.s.
1. 1. 2016PDF
Podmínky poskytování služeb přístupu k internetu31. 5. 2016PDF
Podmínky přenositelnosti telefonních čísel1. 7. 2015PDF
Opatření obecné povahy1. 1. 2016PDF

Účastník, který je spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb či jiné uzavřené smlouvy. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je pro oblast služeb elektronických komunikací Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz), pro oblast ostatních poskytovaných služeb (např. nájem a výpůjčka zařízení) a pro případ prodeje výrobků/zařízení je tímto subjektem Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání (služeb VOD) je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.