Co je DHCP

28/03/2022

DHCP je zkratka anglického pojmu Dynamic Host Configuration Protocol. Zjednodušeně se jedná o internetový protokol, který počítačům nebo jiným zařízením v síti automaticky, tzv. dynamicky, poskytuje (půjčuje) IP adresu. Jak to funguje? Když zapneš například notebook a připojíš se k internetu, tvé zařízení požádá DHCP server o přidělení dynamické IP adresy. Tu dostaneš přidělenou na předem určený čas, poté ti ji DHCP server přidělí znovu, nebo ti přidělí jinou. DHCP protokol je důležitý proto, abys při každém přihlášení do sítě nemusel nastavovat IP adresu ručně. V běžné domácnosti slouží jako DHCP server router.