Co je LAN

11/03/2022

LAN je zkratka pro anglický výraz Local Area Network. Do češtiny by se dal tento pojem přeložit jako lokální počítačová síť. Jde tedy o počítačovou síť menšího rozsahu, typicky na jendom konkrétním místě – například ve firmě, ve škole, v hotelu a podobně. Administrátor LAN sítě nastavuje práva uživatelů, zajišťuje bezpečnost místní sítě a celkově se stará o její správnou funkčnost. LAN sítě se náseldně připojují k sítím WAN (Wide Area Network), které jsou rozsáhlé a pokrývají velké území, jako například internet.