Konference netbox Lidé v síti

19/06/2019

Poutavé prezentace, spousta skvělých řečníků, mnoho zajímavostí, studie o používání sociálních sítí, vysvětlení pojmů jako kyberšikana a cyberhate, nebo rady a tipy, jak ochránit své děti před nástrahami internetu a sociálních sítí. Tak bychom mohli shrnout konferenci netbox Lidé v síti, která se uskutečnila v květnu 2019 v Brně. Pokud jste na konferenci nebyli, přečtěte si zde ty nejdůležitější informace, abyste byli v obraze.

 

29. května se v brněnském Cafe Práh od 15 hodin konala konference netbox Lidé v síti. Tato konference vznikla pod hlavičkou netboxu ve spolupráci s magazínem Flowee a zaměřovala se na problematiku závislostního chování dětí na internetu a upozorňovala na nástrahy, které na ně v onlinu čekají.

Tato akce byla určena pro rodiče, učitele, studenty a všechny, kteří mají k danému tématu blízko a chtějí porozumět současné mladé generaci. Dospělákům často uniká, co se na internetu děje a jaký dopad na jejich děti mohou mít třeba sociální sítě. Proto jsme uspořádali konferenci, která se dotkla aktuálních témat, která hýbou světem internetu.

Hned na úvod vystoupil Michal Rašovský, ředitel infrastruktury netboxu, který krátce představil celou konfereneci i záměr jejího konání. Konference totiž byla vyvrcholením půlroční netbox kampaně #buddoffline aneb internet tu bude i zítra. Jejím smyslem je upozornit na stávající problémy dnešní generace, která tráví stále více času online, a to převážně na sociálních sítích. Kampaní chceme mimo jiné říci, že internet je dobrý sluha, ale špatný pán, a proto je potřeba ho konzumovat s rozumem a dbát při jeho užívání na bezpečnost. Každý z nás by si měl na chvíli od online světa trochu odpočinout. V rámci výzkumu spojeného s kampaní bylo například zjištěno, že více jak 60 % lidí ve věku 16 - 26 let využívá telefon, i když jsou s kamarády venku a stejné procento lidí nenechává telefon nikdy doma

Jako další vystoupil na pódiu publicista Daniel Dočekal, který vysvětlil své Desatero schopností pro přežití v digitální džungli. Představil deset základních pravidel, kterých by si měli lidé na sociálních sítích všímat. Mezi ně patří například:

  • Z veřejného prostoru nelze nic smazat
  • Nikdy ničemu nevěř
  • Online účty se kradou
  • Děti jsou cílem krádeží přes mobil
  • Internet je veřejný prostor

Další zajímavou přednášku na téma Intenzivní nerovná se problematický aneb mladí Češi a sociální sítě, představil veděcko - výzkumný pracovník z Univerzity Palackého v Olomouci, Petr Baďura. Ve své přednášce představil výstupy mezinárodního výzkumu HBSC, který probíhá v zemích Evropské unie od roku 1981 a cílí na skupiny dětí ve věku od 11 do 15 let.  Z výzkumu bylo zjištěno, že rozumná míra využívání sociálních sítí dětem neškodí. Příznaky závislostního chování se projevují menší životní spokojeností, depresivními symptomy, špatnými vztahy v rodině a zhoršením kvality života. Spousta dnešních dětí má online kamarády a jsou v kontaktu s lidmi, které nikdy nepoznali osobně.

 

Následujícím řečníkem byla spisovatelka a zkušená matka Lidija Zavoralová, která popisovala prevenci před kyberzávislostmi. Lidija je autorkou mnoha dětských knih, ve kterých upozorňuje na virtuální nebezpečí, která čekají na děti na internetu. Je důležité dětem vysvětlit rizika, která internet skrývá a naučit je sociální sítě správně využívat. Především Facebook, který je nejrozšířenější sociální sítí na světě, je plný sexuálních deviantů a nejrůznějších slídilů. Kdokoliv se zde může vydávat za kohokoliv…

Přednáška důstojníka z oddělení kybernetické kriminality Jihomoravského kraje Romana Mráky byla opravdu prakticky zaměřená. Roman mluvil o útocích na integritu osob v prostředí sociálních sítí. Také představil své pracovní oddělení, popsal svou náplň práce a podělil se s námi o své zkušenosti z oblasti kriminality v online prostoru.

 

Mezi řečníky patřila také pedagožka Masarykovy univerzity Hana Macháčková, která publikum seznámila s termínem cyberhate a vysvětlila podstatu nenávistných obsahů v online světě. Na internetu je důležité soustředit se na to, co se tam odehrává a rozumně vyhodnocovat své postoje. Pro online prostředí je typická anonymita, neviditelnost, disociativní imaginace či minimalizování autorit.

Mezi hlavními řečníky nemohl chybět ani zástupce mladé generace. Byl jím youtuber a marketingový tratég Jonáš Čumrík alias Johny Machette, který nám přiblížil generaci Z. Každý z nás hledá svého hrdinu, ke kterému by mohl vzhlížet. Pro mladší generaci jsou to dnes influenceři, kteří využívají ke své propagaci hlavně sociální sítě. V dnešní době už děti nezajímá ani tak Facebook, ale spíše ostatní sociální sítě, jako Instagram nebo Youtube. Představil publiku známé influencery, kteří mají vliv na mládež, a také nastínil nové fenomény, jako je sociální síť TikTok nebo počítačová hra Fortnite.

Konferenci velkolepě a vtipně zakončil šéfredaktor časopisu Flowee, Jan Müller s poutavou přednáškou o digitální džungli. „Firmy těží z lidí data a díky tomu vydělávají peníze. Čím více času strávíme u obrazovky, tím větší profit z toho firmy budou mít…," přiblížil tzv. big data, jeden z velkých problémů dnešního digitálního světa. Podle něj jsou dnes rodiče důležitější než kdy dříve, protože právě oni musí s dětmi o internetových nástrahách mluvit a zajímat se o to, jak tráví jejich děti svůj online čas. V závěru představil svou novou knihu Dítě v síti, která poradí nejen rodičům, jak s dnešními dětmi v souvisloti s onlinem komunikovat a na co si dát pozor.

Atmosféru konference Lidé v síti si můžeš ještě více přiblížit fotoalbem nebo videem z akce! Celý netbox tým doufá, že se podaří podobné akce dělat častěji a už nyní se těšíme na tvou návštěvu!