Výpadky elektrické energie

10/09/2019

Výpadky elektřiny

 

 

Jak může zdánlivě krátký výpadek elektřiny zapříčinit i několik hodin trvající výpadek internetu? Internet nefunguje bez elektřiny. Příčinou rozsáhlých výpadků elektrické sítě v létě bývají nejčastěji přetížení kvůli zvýšeným odběrům klimatizací a poruchy chlazení trafostanic. Čím je léto teplejší, tím spíše k těmto výpadkům dochází. I zde se negativně projevují důsledky globálních klimatických změn.

Jak může výpadek elektřiny zapříčinit i delší výpadek internetu…

Všichni máme doma jističe, proudové chrániče a jiné prvky, které chrání naše domácí elektrické spotřebiče před nestabilitami v elektrické síti. Nestabilitou je i například proudová špička často vznikající při obnovení dodávky elektřiny po jejím neplánovaném výpadku.

I "krabičky" v naší přístupové síti, které vám zajišťují připojení do internetu, mají takové ochranné prvky. A všichni víme, že základní funkcí jističe je "spadnout", když lidem a zařízením hrozí nebezpečí a že “spadený” jistič je potřeba ručním zásahem "nahodit", jinak "šalina nejede".

Proč internet tak dlouho nejede?

Když se takový neplánovaný výpadek elektrické sítě opravdu "povede", musíme "oběhat" stovky jističů ve vaší lokalitě, než všechny naše "krabičky" zprovozníme a internet pro vás všechny se zase rozběhne. Někdo z vás má to štěstí, že se k jeho "krabičce" dostaneme dříve, na někoho prostě dojde později. Často máme dokonce problém se k jističi pro naši "krabičku" dostat, protože nám z rozličných důvodů nedáte klíče od místa, kde je ten jistič umístěný. A občas se i stane, že jistič nezafunguje a naše "krabička" shoří. Pak ji musíme vyměnit za novou, což zabere další čas.

A součtem všech těch časových prodlev, které zde popisujeme, můžeme dospět k řádově až hodinám, než se s následky krátkého, ale rozsáhlého výpadku proudu vypořádáme.