Úhrada služeb – změna od 1. 11. 2022

Počínaje vyúčtováním za říjen 2022 dostaneš odlišně vypadající vyúčtování. Nově ti bude chodit z e-mailové adresy netbox@nej.cz, najdeš na něm logo netboxu a fakturační údaje na společnost Nej.cz. Říjnové a každé další vyučování budou nově dostupné pouze v klientském portálu Moje Nej, do kterého se dostaneš pomoci stejných přihlašovacích údajů jako do netbox konta. K rozesílání vyúčtování dochází vždy mezi 10.-15. kalendářním dnem v měsíci. 

Součástí vyúčtování budou i nové platební údaje (číslo účtu a variabilní symbol). Pro současné zákazníky se však nic nemění, platby za služby můžeš nadále zasílat na původní číslo účtu a také s původním variabilním symbolem. Platby lze posílat i na nové číslo účtu. V takovém případě je ale nutné použít pouze nový variabilní symbol, aby se platba správně přiřadila.

Jak od 1. 11. 2022 nově uhradit služby netboxu?

Platba bankovým převodem

Platbu trvalým aneb jednorázovým příkazem k úhradě proveď ve prospěch účtu 9997776652/2700 (UniCredit Bank) vč. variabilního symbolu, který je vždy uveden ve vyúčtování. Jako variabilní symbol můžeš zadat buď číslo smlouvy, nebo číslo daňového dokladu uvedené vlevo od čárového kódu ve vyúčtování. Částku zadávej vždy přesně tak, jak je uvedeno ve vyúčtování (včetně haléřů a bez zaokrouhlení). Pokud máš trvalý příkaz, netřeba nic měnit, platba se ti taktéž připíše i když budeš posílat peníze na staré číslo účtu se starým variabilním symbolem.

SIPO

Můžeš využít i starší typ platby SIPO – to ti umožní sloučit všechny pravidelné platby (digitální televize, internet, voda, plyn, nájem atd.) do jedné platby. Každý měsíc dostaneš platební doklad SIPO od České pošty, kde je uveden rozpis jednotlivých plateb. Pokud nebudeš platbu prostřednictvím SIPO aktivně využívat a uhradíš tři po sobě jdoucí vyúčtování jiným způsobem, automaticky ti změníme platební metodu na platbu převodem.

Platba inkasem

 • Připrav si číslo účtu, ze kterého chceš inkasem pravidelně platit.

 • Přes internetové bankovnictví si nastav svolení k inkasu nebo požádej banku o otevření účtu pro inkasní platbu ve prospěch našeho účtu, a to 9997776652/2700 (UniCredit Bank). Variabilní symbol ponech prázdný, identifikace probíhá jiným způsobem.

 • Kontaktuj zákaznickou linku na čísle 488 999 488, autorizuj se číslem smlouvy, PINem nebo heslem pro komunikaci a požádej o nastavení platby inkasem.

 • Nastav si inkasní limit tak, aby pokrýval tvoji očekávanou měsíční útratu i s určitou rezervou. Inkasní limit je maximální možná částka, o kterou si může Nej.cz zažádat tvoji banku pro úhradu vyúčtování za služby v daném měsíci.

 • Když částka na vyúčtování překročí nastavený inkasní limit, nebude inkaso realizováno a služby nebudou uhrazeny. V takovém případě obdržíš upozornění na nedoplatek. Dlužnou částku pak uhradíš bankovním převodem, složenkou nebo hotově na naší pobočce nebo pobočce banky.

 • Minimální výše limitu je z naší strany doporučena na dvojnásobek běžných plateb.

 • Inkasní limit, který sis nastavil ve své bance, musí odpovídat výši limitu, který jsi nám nahlásil.

Poštovní poukázka

Poštovní poukázkou typu A můžeš uhradit v hotovosti ve kterékoliv pobočce České pošty. Pokud nechceš platit poplatky za složenku, můžeš údaje použít pro bankovní převod nebo si vybrat některou z moderních platebních metod popsaných výše.

 • Zaplatíš vyúčtování pěkně postaru - složenkou.

 • Na zaslání předtištěné složenky poštou obyčejným psaním do schránky se vztahuje poplatek dle aktuálně platného ceníku služeb ve výši 69 Kč za zaslání každé jednotlivé složenky (je možné si zvolit mezi měsíční a čtvrtletní frekvencí zasílání složenek).

 • Na platbu se vztahuje poplatek České pošty (od 52 Kč).

 • Složenku si můžeš vyplnit rovněž sám, v tom případě je třeba hlídat si splatnost vyúčtování a správně zadat číslo účtu i variabilní symbol. Jinak by se mohlo stát, že platbu zašleš na cizí účet nebo nebude možné ji u nás identifikovat. Částku zadávej vždy přesně tak, jak je uvedeno ve vyúčtování (včetně haléřů a bez zaokrouhlení).

 • Je nutné počítat s časovou prodlevou připsání finančních prostředků na účet Nej.cz.

Platba v hotovosti

Platbu v hotovosti můžeš provést na některém z našich zákaznických center, od 1. 10. 2022 nově za poplatek 49 Kč.

Hotovostní vklad

Pokud ti jde o co nejrychlejší zaplacení vyúčtování za služby (například z důvodu odpojení) a nemáš k dispozici naše lokální zákaznické centrum, nebo toto platbu v hotovosti přímo nenabízí, můžeš provést úhradu hotovostním vkladem přímo na účet 9997776652/2700 na pobočce banky UniCredit Bank. 

 • Za vklad si banka může účtovat poplatek dle svého ceníku služeb.

 • Částku zadávej vždy přesně tak, jak je uvedeno ve vyúčtování (včetně haléřů a bez zaokrouhlení).

Úhrada platební kartou přes Moje Nej

Úhrada platební kartou přes klientský portál Moje Nej je další způsob, který můžeš používat při úhradě svých faktur. Dostaneš se do něj pomocí stejných přihlašovacích údajů jako do netbox konta. 

Změna netbox poplatků od 1. 10. 2022

Rádi bychom tě také upozornili na aktualizaci cen některých drobných poplatků od 1. 10. 2022. Jedná se například o poplatky za upomínku při neplacení nebo při platbě hotovostí na pobočce, a poplatek za odblokování služby po blokaci z důvodu dluhu. Tento ceník poplatků je dostupný v sekci podpora na www.netbox.cz/podpora-ceniky-smlouvy.

Vratná kauce na služby

Vratná kauce na služby slouží pro případné započtení neuhrazených pohledávek za služby. Po ukončení smluvního vztahu je kauce vrácena v plné výši, pokud neexistují za zákazníkem žádné neuhrazené pohledávky a jsou vrácena všechna zapůjčená zařízení.

NázevPopisCena
Vratná kauceKauce je vrácena klientovi po skončení smluvního vztahu.1000 Kč